Zde si můžete volně stáhnout nahrávky proslovů L.P.Křesiny. Soubory ve formátu mp3 stáhnete kliknutím na daný soubor v daném adresáři. Pokud budete mít problém soubor stáhnout, zkuste na něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolte "Save Target as..." resp. "Uložit cíl jako...".

Audio->Služby Slovem (nahrávky ze shromáždění)
1. Samuelova 01, Úvod
1. Samuelova 02, Pád kněžstva, mladý Samuel
1. Samuelova 03, Pád kněžstva
Duchovní dary 01
Duchovní dary 02
Duchovní růst 01
Duchovní růst 02
Dvě přirozenosti Pána Ježíše
Jeseník 2004 - Evangelizační shromáždění
Jeseník 2004 - Památka Páně
Osoba Ducha svatého
Praha 2004 - závěrečné sromáždění (Lk 24)
Přirozený, tělesný a duchovní člověk
Římanům 12 01
Římanům 12 02
Spravedlivý z víry živ bude
Učení Písem 01
Učení Písem 02
Učitelé a proroci 01
Učitelé a proroci 02
Vzájemná snášenlivost (Ř 14-15) 01
Vzájemná snášenlivost (Ř 14-15) 02
Vzájemná snášenlivost (Ř 14-15) 03
Vzájemná snášenlivost (Ř 14-15) 04
Zákon - vychovatel ke Kristu
Zlořečenství Zákona
NABÍDKA KNIH OBJEDNÁVKA KONTAKT AUDIO ŽIVOTOPIS LPK